اطلاع رسانی سامانه نوید کرمانشاه

اطلاع رسانی سامانه نوید کرمانشاه در فضای مجازی

@kumsnavid99

....
راهنمای استفاده از سامانه نوید

با سلام و احترام

راهنمای استفاده از سامانه نوید در وب سایت معاونت آموزش دانشگاه بارگزاری گردید.برای مشاهده اطلاعات کامل